نمایندگان، کارگزاران و مشاورین آموزشی و پژوهشی در سراسر کشور

 اسامی نمایندگان، کارگزاران و مشاورین آموزشی و پژوهشی شبکه دانشگاهی در سراسر کشور
 
نمایندگان:
گروه سناتور تهران با 10 کارگزاری زیر مجموعه
پژوهش ارتباط تهران با 5 کارگزاری زیر مجموعه
فناوری مهان با دو کارگزاری زیر مجموعه (تخصصی دوره های آموزشی کوتاه مدت Elearning)
گروه آموزشی پارس اصفهان و شیراز
 
 
کارگزاران:
انجمن دفاتر ICT آذربایجان شرقی
تهران پورتال
مرکز آموزش های تخصصی جهاد دانشگاهی
 
 
مشاورین آموزشی:
تهران مشاور
دیجی آموزش
 گسترش سبز اصفهان
ثامن مشهد
دانشجویان و دانشگاهیان گلپایگان
موسسه آموزشی پیمان گیلان
مجموعه آموزشی آیدین نور قوشاچای
آموزشگاه فنی و حرفه ای فارسیان قزوین
موسسه اندیشه راه سبز
آموزشگاه کاوش

 

مشاورین پژوهشی:

آموزشگاه فنی و حرفه ای انقلاب تهران
موسسه پژوهشی مدیریت