چگونه نماینده، کارگزار یا مشاور شوم

شرایط اخذ نمایندگی

مشخصات متقاضی و هیات موسس:

نمایندگی در قالب یک شرکت یا موسسه با حداقل 3 نفر در هر استان به صورت انحصاری تاسیس می شود که:

1-یک نفر امتیاز گیرنده با تحصیلات آموزشی و آکادمیک مرتبط با حوزه آموزش و مشاوره

2- یک نفر مدیر با تحصیلات و سوابق مدیریتی

3- یک نفر با تحصیلات مرتبط با حوزه مالی و حسابداری

4- اختصاص فضای آموزشی برای ارائه خدمات آموزشی

 

درصد سود نماینده:  40 درصد شهریه دوره


شرایط اخذ کارگزاری

مشخصات متقاضی :

نمایندگی در قالب یک شرکت یا شخص در هر شهر تحت نظر نماینده استان تاسیس می شود که:

1-یک نفر امتیاز گیرنده با تحصیلات آموزشی و آکادمیک یا مدیر با تحصیلات و سوابق مدیریتی مرتبط با حوزه آموزش و مشاوره

2-اختصاص یک نفر حسابدار برای انجام امور مالی کارگزاری

3- جذب مشاور آموزشی برای مشاوره به متقاضیان تحصیلی

4- اختصاص فضای اداری برای مشاوره

 

درصد سود کارگزار: 20درصد شهریه دوره


 شرایط اخذ مجوز مشاوره

مشخصات متقاضی :

مشاور در قالب یک شخص بدون محدودیت به مکان با یک کارگزار یا به صورت مستقیم با نماینده همکاری می کند.

1-با توجه به حساسیت امر مشاوره امتیاز گیرنده باید تحصیلات آموزشی و آکادمیک مرتبط با حوزه آموزشی اختصاصی داشته باشد

 

درصد سود مشاور: 10درصد شهریه دوره


 

نکته: برای کلیه نمایندگان، کارگزاران و مشاوران مجوز مربوطه صادر می شود و مجوز باید در محل فعالیت در روئیت داوطلبان قرار گیرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید