درباره مشاور آنلاین

مرکز مشاوره اخذ کلیه مدارک تحصیلی

درباره شبکه دانشگاهی ایران

شبکه دانشگاهی ایران در حقیقت رابط بین متقاضیات تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی با دانشگاه ها است که این ارتباط از طریق شبکه بزرگ مشاورین آموزشی و پژوهشی کشور انجام می شود.

 

خدمات ما شامل:( معرفی دوره های دانشگاهی، مشاوره تحصیلی، اخذ مدرک تحصیلی)


معرفی رشته های تحصیلی کاردانی تا دکترا درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های کشور

معرفی دوره های کوتاه مدت و تخصصی از موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز دانشگاهی

معرفی دوره های مهارتی برای ورود به بازار کار از معتبر ترین مراکز آموزشی

معرفی دوره های خارجی از دانشگاه های معتبر بین المللی طرف قرارداد


مشاوره تحصیل در دانشگاه های معتبر داخلی در کلیه مقاطع تحصیلی

مشاوره برای ثبت نام در کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

مشاوره تحصیلی و اخذ پذیرش دانشگاه های معتبر خارجی مورد تایید وزارت علوم در کلیه مقاطع تحصیلی


اخذ کلیه مدارک دانشگاهی در کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

اخذ گواهینامه کوتاه مدت و بلندمدت از موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز وزارت علوم

اخذ مدارک معادل و در سطح از کلیه مراکز معتبر معادل سازی

 

مدارک تحویل شده

دوره های دانشگاهی داخلی
دوره های دانشگاهی خارجی
مدارک معادل و درسطح
دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
دوره های مهارتی