دوره های تخصصی

کلیه دوره های کوتاه مدت و تخصصی با اعطای گواهینامه معتبر

دوره تکنسین داروخانه

teknesian-darokhaneh2 دوره تکنسین داروخانه

دوره تکنسین داروخانه با اعطای گواهینامه های بین المللی